wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Doświadczenie

Kancelaria zapewnia merytoryczne wsparcie zwłaszcza w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • rozwiazywania wszelkich sporów przed sądami powszechnymi,
 • prawa gospodarczego, 
 • prawa bankowego, 
 • prawa zamówień publicznych, 
 • prawa administracyjnego, 
 • prawa pracy, 
 • prawa rodzinnego - sprawy o rozwód, alimenty, o podział majątku, o zaprzeczenie bądź ustalenie ojcostwa, 
 • prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku,
 • prawa karnego, 
 • prawa ubezpieczeń gospodarczych.