wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia swoimi Klientom obsługę prawną również w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości. Dzięki doświadczeniu i wszechstronnej analizie umożliwiamy nabywcom ograniczyć do minimum ryzyko związane z nabywaniem lub zbywaniem nieruchomości.
Naszym Klientom proponujemy w szczególności:

  • kompleksową analizę prawną nieruchomości (due diligence),
  • reprezentację przed sądem w sprawach z zakresu wpisu, sprostowania, ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak również umów najmu i użyczenia, 
  • ustalenie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie kwestii związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem, czy zniesieniem współwłasności nieruchomości.