wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Postępowanie sądowe i administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi, a także przed sądami polubownymi. Nasza wiedza i kwalifikacje gwarantujące fachową pomoc podparte są wieloletnią praktyką i doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, szukając najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej. 
Kancelaria oferuje również Klientom reprezentację przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami administracji państwowej i samorządowej, a także uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych oraz rozmowach ugodowych.