wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Prawo cywilne

Doświadczenie Kancelarii oraz zaangażowanie współpracujących z nią radców prawnych oraz adwokatów pozwala skutecznie odpowiadać na potrzebę uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej w ważnych sprawach osobistych i rodzinnych.
Naszym Klientom proponujemy w szczególności:

  • reprezentację w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, także już na etapie procesu przed sądem,
  • reprezentację w sprawach o ochronę dóbr osobistych w razie znieważenia, naruszenia dobrego imienia, nietykalności osobistej itp.,
  • reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – o rozwód, o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, o alimenty, o wykonywanie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, o zachowek, a także w przedmiocie roszczeń zapisobierców,
  • przygotowanie projektów umów dotyczących spadku, a także oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe.