wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Prawo gospodarcze

Kancelaria  wspomaga przedsiębiorców na każdym etapie realizowanych przez nich przedsięwzięć służąc im fachową wiedzą  i zdobytym doświadczeniem. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną nie tylko w zakresie sporów sądowych, ale również na etapie przygotowania umów, prowadzenia negocjacji i rozmów ugodowych. Mamy przy tym na względzie, iż w interesie przedsiębiorców najistotniejsze jest przygotowanie zawczasu pełnego wachlarza środków prewencyjnych, niż prowadzenie często długotrwałych procesów sądowych. 

Wysoki poziom merytoryczny, doświadczenie oraz pełne zaangażowanie pracowników Kancelarii  B&E gwarantuje klientom najwyższą jakość otrzymanych usług.

Naszym Klientom proponujemy w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • optymalizację rozwiązań prawnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa konkurencji,
 • reprezentację w sprawach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorców, renomy i reputacji przedsiębiorstw,
 • tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, 
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej, w tym umów, protokołów oraz uchwał,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji,
 • audyt prawny procesów i dokumentów,
 • windykacja należności,
 • pomoc prawną w zakresie prawa wekslowego, 
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.