wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Prawo karne

W ramach świadczonych usług zapewniamy również kompleksową pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, poczynając od przygotowania wszelkich pism procesowych, aż po zastępstwo na rozprawach sądowych. W szczególności Kancelaria oferuję obsługę prawną w zakresie sporządzenia prywatnych aktów oskarżenia, powództw cywilnych, wniosków o zasądzenie odszkodowania lub nawiązki składanych w postępowaniu karnym celem dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa na szkodę osób fizycznych oraz przedsiębiorców.