wybierz język / choose language  
111
222
333
444
555

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Zapewniamy pomoc zarówno w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, jak i umów konsorcjalnych, a także reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Wiedza i doświadczenie Kancelarii jest rezultatem stałej obsługi podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie dotyczącym dostawy i sprzedaży energii elektrycznej.

W ramach świadczonych usług z zakresu zamówień publicznych Kancelaria oferuje również zastępstwo prawne w dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych na drodze postępowania sądowego. Nasza pomoc nie ogranicza się przy tym wyłącznie do kwestii związanych ściśle z prawem zamówień publicznych, ale doradzamy również w zakresie regulacji antykorupcyjnych oraz innych aspektów prawa.